Dutch Dhaulagiri Expedition 2006 (Katja Staartjes & Henk Wesselius)


Goed doel


Sapta Gandaki Boarding School in Kathmandu

Met onze beklimming van de Dhaulagiri willen wij een onderwijsinstelling in Nepal ondersteunen: de Sapta Gandaki Boarding School in Kathmandu.
Deze school is 12 jaar geleden opgericht door een sherpa uit het Solo Khumbu-gebied (bij de Mount Everest). Op dit moment wordt het bestuur van de school gevormd door 4 sherpa’s. Een van hen is Ang Rita Sherpa. Hij heeft nooit onderwijs genoten, maar werkte zich via de klassieke route op: van drager tot koksjongen en daarna tot kok. Vervolgens werd hij geen klimsherpa, maar sherpaleider bij expedities, het klimmen trok hem niet. Ang Rita is een groot organisatietalent. Toch kan hij nog steeds niet lezen en schrijven. Maar door delegeren en een uitstekende mondelinge communicatie valt dit eigenlijk niet eens op.
Ang Rita wilde ten koste van alles voorkomen dat de kinderen uit zijn dorp Kharikola, net als hij, verstoken zouden blijven van onderwijs. Dit is de reden dat hij zich wilde bekommeren om de Sapta Gandaki Boarding School.
Ook Tshewang sherpa, het hoofd van de school en medebestuurslid, komt uit een zeer arm gezin. Hij had echter het geluk dat zijn vader een westerse sponsor vond voor zijn opleiding.
“Het mooiste zou zijn als het vanzelfsprekend is, dat alle kinderen uit Nepal naar school gaan. Dat is helaas niet het geval via publieke scholen en dus heeft Nepal nog steeds baat bij prive?-scholen en westerse sponsoring.”
Het doel van het schoolbestuur is: arme sherpakinderen een opleiding geven en daarmee hen (en dus het land) een betere toekomst geven.

Doel sponsoring

De Sapta Gandaki Boarding School voorzien van:

 • 10computers (zowel de hardware als de software);
 • de financiële middelen bieden voor het maken van een eigen website (opdat er meer westerse sponsors gevonden worden voor nieuwe leerlingen).

Het streven: € 10.000 euro inzamelen.
Het zou trouwens prachtig zijn als het lukt meer geld bij elkaar te krijgen: dan kunnen er computers van betere kwaliteit gekocht worden en/of het aantal kan uitgebreid worden.

Extra informatie school

The Sapta Gandaki Boarding school richt zich op sherpakinderen uit arme bergdorpen in Nepal.

 • De school is gelegen in de Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Meer specifiek: wijk Basundara, in het noordwesten van Kathmandu (Dhapasi 8).
 • Aantal leerlingen: 350 in de leeftijd 3 – 15 jaar. Een vierde van de leerlingen woont intern op de school.
 • Het streven van de school is te groeien naar 1000 leerlingen.
 • Het schoolsysteem is op Engelse leest geschoeid.
 • De jaarfee voor 1 leerling bedraagt € 550,-. Het is voor ons Nederlanders onvoorstelbaar, maar van dit bedrag wordt alles betaald: levensonderhoud, lessen, boeken, kleding, basale medische voorziening, etc.
 • Indien er geen sponsoring zou zijn door (westerse) sponsors, zou 50% van de leerlingen niet naar school kunnen, omdat het onbetaalbaar is voor de eigen ouders.

Koppeling aan de Nederlandse Dhaulagiri Expeditie 2006

 • Er kan geld worden ingelegd per geklommen meter boven het basiskamp.
 • Vanaf het basiskamp (circa 4767 m) tot de top (8167 m) = 3400 m klimmen.
 • Totaal is er € 10.000 nodig, dus vertaald is dat circa € 3,- per geklommen meter, indien de top gehaald wordt. Indien de top niet gehaald wordt, zal er per geklommen meter meer dan € 3,- moeten zijn ingelegd.
 • Uiteraard is het ook mogelijk om vooraf/tijdens/of na afloop van de expeditie een willekeurig bedrag te doneren.
 • Henk en Katja zullen uiteraard zelf ook bijdragen aan de donatie.

Aanmelding

Wilt u bijdragen aan het computerproject van de Sapta Gandaki Boarding School via de beklimming van de Dhaulagiri-expeditie? Meld u dan aan via bijgaand formulier.
Stel dat u besluit € 0,05 per geklommen meter te doneren, dan bedraagt de donatie maximaal € 170,- (namelijk in het geval de top gehaald wordt = 3400 klimmeters x € 0,05).
Indien de top niet bereikt wordt, is het te betalen bedrag dus lager. Dus hoe hoger geklommen wordt, des te meer geld wordt ingezameld voor de school!

Donatie

De te doneren bedragen kunnen worden overgemaakt op giro 9358478 t.n.v. de Stichting Topaspiraties te Okkenbroek, onder vermelding van uw naam en “Sponsoring Sapta Gandaki Boarding School”.
Het totaal verzamelde bedrag wordt na afloop van de expeditie direct en volledig doorgeboekt naar de bankrekening van de Sapta Gandaki Boarding School.

Heeft u interesse om een sherpa-kind te sponsoren voor de hele school-opleiding, neem dan direct contact op met het hoofd van de school Tshewang Sherpa via sapta@wlink.com.np.

Bezoek aan de school

Lees en bekijk de foto's van het bezoek van Katja en Henk aan de Sapta Gandaki Boarding School van 3 april jl.
Eerder bericht 3 april
Foto's schoolbezoek (onderaan de pagina)

jonge kinderen slaapzaal keuken (hier wordt voor 50 kinderen gekookt!) Tshewang, schoolmanager Ang Rita